Fagdata Bergen

Personvern – formål

Under er det beskrevet hvordan Fagdata Bergen AS med org.nr. 892071322, med adresse Damsgårdsveien 225 – 5160 laksevåg behandler dine kundedata.

Personvern er viktig for oss og din integritet er vår prioritet. Det er derfor viktig for oss å verne om dine personlige data og behandle de ihht Norsk lov.

I dette skrivet vedrørende personvern er det beskrevet hvilke data vi behandler, og for hvilke formål. Det er også beskrevet hvilke personlige data vi behandler og hvilke rettigheter du som kunde har i forhold til dette. Vi ber deg om å lese nøye gjennom disse og gjøre deg kjent med innholdet.

Vi gjør oppmerksom på at disse reglene er relatert til data vi prosesserer og kontrollerer. Dette betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine data. Vi ber deg henvende deg til oss om du har spørsmål eller bemerkninger vedrørende behandlingen eller tilgangen til dine personlige data. 

Personlige data som behandles

Med personlige data menes data some er relatert til deg personlig. Vi kan behandle følgende data relatert til deg som person:

(a)         navn;

(b)         adresse;

(c)          e-post adresse;

(d)         Telefon nummer;

(e)         Brukernavn og passord (passord er ikke synlig i systemet) ;

(f)          ordre informasjon;

(g)         IP adresse; og

(h)         Annen informasjon som måtte oppgis når du er i kontakt med oss.

 

Formålet med behandlingen

Vi behandler dine personlige data i den hensikt å administrere ditt kundeforhold hos oss når det gjelder levering av produkter, samt support og markedsføring av våre produkter og tjenester. Behandling og lagring av disse dataene er nødvendig for å kunne administrere ditt kundeforhold hos oss.

Lagring av personlige data

Vi lagrer dine personlige data så lenge det er nødvendig for å kunne håndtere ditt kundeforhold hos oss. Om ditt kundeforhold av noen årsak opphører vil vi lagre navn, adresse, e-post adresse og telefon nummer i maksimum ett år ift historiske kjøp samt annen kommunikasjon.

Dine data vil lagres så lenge det er påkrevet, og i henhold til Norsk lov.

Om lagring av dine personlige data ikke lenger er påkrevet i forhold til ditt kundeforhold eller ikke lenger kan lagres i henhold till Norsk lov vil de bli anonymisert eller slettet.

Mottagere

Dine personlige data kan gjøres tilgjengelige for våre databehandlere, f.eks. leverandøren av vår nettbutikkløsning eller lisenstilbyder som administrerer, som  supporterer og overvåker denne. En spesifikk databehandleravtale er inngått med ditt firma vedrørende dette for å sikre at dine data håndteres i henhold til denne personvern erklæringen. Viser for øvrig til våre inngåtte avtaler på Bakcup Online.

Cookies/informasjonskapsler

Vi benytter oss av informasjonskapsler for å fobedre opplevelsen av våre websider og for å kunne tilpasse informasjonen til deg som bruker. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt på din datamaskin og som gjør oss i stand til å lagre ditt bruksmønster på sidene.

Det finnes to typer informasjonskapsler: (1) en permanent informasjonskapsel som lagres på den besøkende’s datamaskin i en gitt tid, og (2) en “sesjons kapsel” som lagres kun under brukerens besøk på websidene. Sistnevnte slettes så snart man lukker nettleseren.

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også endre nettleserens innstillinger for å få et spørsmål hver gang et nettsted prøver å lagre en informasjonskapsel på datamaskinen. Gjennom nettleseren kan lagrede informasjonskapsler også slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du når som helst slette informasjonskapsler manuelt fra din datamaskin.

Merk at hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på enkelte nettsteder bli begrenset.

Dine rettigheter

Du har rett til å motta bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i slike tilfeller få tilgang til disse samt informasjon om hvordan vi behandler dataene.

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg rettet uten unødig forsinkelse. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg korrigertuten unødig opphold.

Du har under visse omstendigheter rett til å få personopplysninger om deg slettet, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn for, eller om personopplysningene ble behandlet ulovlig.

I noen tilfeller har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personlige data. For eksempel hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, kan du også kreve at vi begrenser behandlingen av dine personlige data i en slik periode som gjør at vi kan kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene.

Du har rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger som er basert på våre legitime interesser. Hvis dette er gjort, må vi gi overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, for å fortsette behandlingen av dine personlige data.

Du har rett til å motsette seg behandling av dine personlige data for direkte markedsføring. I tilfelle av en slik innsigelse, vil vi ikke lenger benytte dine personlige data for det nevnte formålet.

Du har rett til å motta personopplysningene knyttet til deg og det du har oppgitt til oss, i et elektronisk format. Du har rett til å overføre dataene til en annen kontroller (dataportabilitet).

Hvis du har kommentarer til behandlingen av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss. Du har også rett til å sende inn en klage til           Datatilsynet.

Tillegg og endringer

Vi kan gjøre tillegg eller endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør det, vil vi publisere den oppdaterte erklæringen på nettstedet vårt. I så fall ber vi deg omhyggelig å gjennomgå oppdatert versjon av erklæringen.

Kontakt

For å oppdatere, rette opp eller slette data vi har om deg, eller for å håndheve dine rettigheter som beskrevet ovenfor er du velkommen til å kontakte oss på suppport@fagdatabergen.no.

__________________________

Denne personvernerklæringen gjelder fra  30 juni 2018

 

Fagdata Bergen AS | Nøstegaten 56 | 5011 Bergen - en del av Citius Data AS
Handlevogn
Vis priser inkl. mva?
Varer: 0 StkSum: kr 0